Jump to content


РЕКЛАМИ
D-r Koko

Затруднения при ползването на лекарствени средства

Recommended Posts

В Закона за ветеринарномедицинската дейност има два члена, които уреждат използването на хуманни лекарства от ветеринарни лекари. Това са:

Чл. 322. Когато в страната няма лицензиран подходящ ВМП за облекчаване страданията на непродуктивни животни, ветеринарният лекар може да прилага лечение със:

1. ветеринарномедицински продукт, лицензиран в страната за друг животински вид или за същия вид, но с други терапевтични показания;

2. лицензиран лекарствен продукт за хуманни цели, ако липсва ВМП по т. 1;

3. ветеринарномедицински продукт, приготвен в аптека от правоспособно лице по рецепта на ветеринарен лекар, ако липсва ВМП по т. 2.

Чл. 323. (1) Когато в страната няма лицензиран подходящ ВМП за облекчаване на непоносими страдания на продуктивни животни, ветеринарният лекар може да прилага лечение при условията на чл. 322.

(2) В случаите по ал. 1 фармакологично активните субстанции, които се съдържат във ВМП, трябва да отговарят на изискванията на наредбата по чл. 63, като ветеринарният лекар, който прилага лечението, определя карентните срокове.

Независимо от това колегите дефакто са ограничени в използването им поради затруднения в закупуването им. Някои от препаратите изискват зелена рецепта при изписване. На запад много от необходимите лекарства са регистрирани за ветеринарна употреба или имат специална ветеринарна разфасовка. В България поради малкия пазарен дял вноса и регистрацията на тези продукти е нерентабилна за вносителите на ВМП. Това предполага ветеринарните лекари да можем да закупуваме и ползваме от аптечната мрежа или от складовете на едро хуманни лекарствени средства.

Решение на проблема може да е изготвяне на Правилник за прилагане на тези два члена от закона, уреждащ начина на изписване, закупуване, съхранение и ползване на хуманните лекарства от ветеринарни лекари в зависимост от това в кой фармакопеен списък са или изготвяне на нарочна Наредба за същото.

Share this post


Link to post
Share on other sites

И какво стана след срещата с министъра оня ден?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Каза, че инициативата трябва да идва от нас. Изготвяме си проект за съответната промяна в законодателството и действаме. Обеща подкрепа и помощ в лицето на отдела за синхронизация на законодателството към министерството му. Когато проекта е проверен и не противоречи на други закони в страната и EU, министъра има законодателна инициатива, т.е. може да го внесе в НС

Share this post


Link to post
Share on other sites

За инициативата е ясно. А няма ли да има обсъждане на промените в цялата система, които произтичат от появата на Агенцията за контрол на храните? На какъв етап е изобщо разработването на нормативната уредба, не е ли редно да се коментира публично?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Когато проекта е проверен и не противоречи на други закони в страната и EU, министъра има законодателна инициатива, т.е. може да го внесе в НС

 

То поне за ползване на хумани продукти с рецепта не противоречи с ЕУ законите, 100000% и трябва да се направи още тази година

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...