Jump to content


РЕКЛАМИ
Sign in to follow this  
д-р Йовко Хараланов

Отчетно изборно събрание - БАВЛДЖ

Recommended Posts

Покана


Управителният съвет на Българската Асоциация на Ветеринарните лекари за дребни животни информира членовете си, че е обявено в държавен вестник отчетно-изборно събрание на 02.12.2016г. Поради технически причини и с цел удобство за нашите членове, изместваме датата на събранието на 23.11.2016г. , с оглед на това, че на 24.11.2016 ще се проведе семинар организиран от фирма Роял Канин отново в гр. Стара Загора.

Отчетно-изборното събрание ще се състои при следния дневен ред:


1. Отчет за дейността на БАВЛДЖ

2. Избор на ръководство на БАВЛДЖ

3. Разни


Събранието ще се проведе от 18ч. в зала 6 на Ветеринарномедицинския Факултет на Тракийския Университет, гр. Стара Загора. На събранието могат да присъстват само актуалните за 2016 членове на БАВЛДЖ (ветеринарните лекари, които са членове на асоциацията и са заплатили членския си внос към този момент).Share this post


Link to post
Share on other sites

Колеги, Председателя на БВС ме помоли утре на събранието да изкажа предложение от името на ръководството на Българския ветеринарен съюз, новоизбрания Председател на Управителния съвет на БАЛВДЖ да стане със статут на зам председател на БВС. По този начин ще има взаимна изгода, като от една страна съюза ще използва опита и рутината на асоциацията в областта на непрекъснатото обучение, съветвайки се с нея при планирането, организацията и провеждането на бъдещата акредитициона програма за всички колеги, а от друга асоциацията ще може под формата на взаимна организация на семинари и конгреси да използва до сега неупотребявания фонд непрекъснато обучение и да увеличи броя на лекторите или да си позволи по-скъпо платени такива.
Поради здравословни проблеми на член от семейството ми, няма да мога да присъствам лично и моля ако е възможно това предложение да бъде разгледано.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Странно предложение! Значи, ако не стане зам. председател няма да могат да се ползва нищо от това, което казваш. Този съюз май всячески се мъчи да замажи очите на колегите, особено тези които работим с дребни животни. Това едва ли ще помогне, нужно е друго, цялостна реорганизация на съюза. Това е мое мнение!

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

В момента единствено плащаме членски внос за да имаме право да работим. Така е по закон.Тук там някой решен проблем между колеги или колега с външен фактор. Проформа контрол върху регистрацията на практики. Спорадични предложения до контролни органи, държавна администрация и правителство. Естествено без успех. Това е за жалост реалността. Но смятам, че предложението ще има директна полза за нас, защото от една страна ще ползваме ресурс по правилно предназначение, от друга при желание вече има възможност за опит за промяна от вътре на съюза. А реорганизацията е възможна единствено по този начин. Отвън няма начин.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...