Отиди в съдържание
Селскостопански животни


Subforums

Говеда

заболявания по говедата

 • 44 topics
 • 391 отговори
Фото
 • Защитен Форум
 • By д-р Петър Джелепски

Свине

заболявания по свинете

 • 17 topics
 • 80 отговори
Фото
 • Защитен Форум
 • By adelchev

Дребни Преживни

заболявания по ДПЖ

 • 10 topics
 • 55 отговори
Фото
 • Защитен Форум
 • By д-р Петър Джелепски

Птици

заболявания по птиците

 • 15 topics
 • 138 отговори
Фото
 • Защитен Форум
 • By д-р Петър Джелепски